آرشیو برچسب ⡷ مجلس شورای اسلامی

چمن مصنوعی فوتبال مجموعه شهید  غلامعلی #اشتری #ایوانکی با حضور دکتر کاتب نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ افتتاح شد.

126 بازدید