امروز :

دانش محوری صرف در مدارس کشور آسیب است

Image ALt

دانش محوری صرف در مدارس کشور آسیب است

به گزارش ایرنا، سید محمد بطحایی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از فرهنگیان غرب استان سمنان در سالن همایش های خورشید تابان گرمسار افزود: وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید برای اجرای طرح تحول نظام تعلیم و تربیت در تلاش است و برای اجرای این سند توافق وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید دانش آموزان در ابعاد مختلف مهارت آموز باشند و رقابت فردی در مدارس جای خود را به رقابت گروهی دهد.
وی ادامه داد: کلیدواژه های تحول در مدارس باید آن قدر تکرار شود تا مسیر کنونی دانش آموزان در مدارس تغییر کند.
بطحایی تصریح کرد: دانش آموزان در مدراس باید صبر و دوستی را بیاموزند و ابعاد مختلف تعلیم و تربیت در بین فرهنگیان نهادینه شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: آسیب های اجتماعی به شدت دانش آموزان را تهدید می‌کند و باید با همکاری معلمان و والدین رفتار های پرخطر فرزندانمان را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: روز گذشته تلویزیون تعاملی سینا در وزارت آموزش و پرورش طراحی شد و خانواده ها با مدیر و معلمان مدارس و همچنین مدیران استانی با وزراتخانه با این سامانه در ارتباط هستند.
وی تصریح کرد: همه ما محتاج آموزش هستیم و جامعه امروز ما نسخه های قدیمی امر و نهی کردن را نمی پذیرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: باید سیاست های این وزارتخانه براساس خواسته های مدیران مدارس باشد و با تعامل برای رفع مشکلات نظام آموزشی کشور تلاش کرد.
بطحایی تصریح کرد: مهم ترین برنامه این نهاد مدرسه محوری است و باید با توجه به این مکان های آموزشی، تحول در آموزش و پرورش ایجاد شود.
وی تصریح کرد: باید مدیران مدارس، اراده تصمیم‌گیری داشته باشند و از اجرای دستورهای اداری آموزش و پرورش منطقه ای به دور باشند.
بطحایی تصریح کرد: چهار برنامه مدرسه محوری در کشور اجرا شد و در مهر سال جاری این روند تقویت می شود.
به گزارش ایرنا، 120 هزار دانش ‌آموز و هشت هزار آموزگار و دبیر در یکهزار مدرسه استان سمنان سال تحصیلی 97-98 را آغاز می کنند. 
در دولت تدبیر و امید اقدامات مثبتی در مدرسه سازی صورت گرفت به طوری که 42 هزار مترمربع با کمک دولت و خیران در استان سمنان مدرسه ساخته شد که بیشتر از ساخت مدرسه در 10 سال گذشته به میزان 32 هزار مترمربع بود. 
در زمان حاضر، سرانه فضای آموزشی برای دانش آموزان کشور 5.2 درصد اما فضای استاندارد 8.4 درصد است که نشان می دهد 30 درصد مدارس کشور فرسوده است. 

لینک های مرتبط