امروز :

نامه دکتر کاتب به وزیر محترم راه و شهر سازی آقای مهندس قاسمی در مورد پروژه نیمه تمام قطار حومه ای تهران پیشوا، گرمسار

Image ALt

نامه دکتر کاتب به وزیر محترم راه و شهر سازی آقای مهندس قاسمی در مورد پروژه نیمه تمام قطار حومه ای تهران پیشوا، گرمسار

به استحضار میرساند براساس مصوبه 1386/06/27 شورای عالی ترافیک اجرای قطار حومه ای تهران پیشوا، گرمسار تصویب و برای اجرا به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ابلاغ گردید. 

که این پروژه با ردیف ملی آن در 1392/01/04 به شرکت متروی تهران ابلاغ گردید. که با تقاضای مدیرعامل وقت راه آهن و مصوبه هیئت دولت در تاریخ 1393/07/28 مجددا به شرکت راه آهن ابلاغ گردید.

متن کامل در تصویر

لینک های مرتبط