امروز :

عشایر یعنی غیرت و یعنی مهین پرستی

Image ALt

عشایر یعنی غیرت و یعنی مهین پرستی

عشایر دوباره مثل همیشه حماسه آفریدند امروز عشایر با حضور حداکثری و پرشور خود انتخابات هیئت مدیره را در شهرستان گرمسار و آرادان  برگزار نمودند انتخاب اصلح را انجام دادند به پاس زحمات چند سال گذشته مدیرعامل خود یکبار دیگر با رای قاطع علیرضا یوردخانی را به عنوان مدیرعامل منصوب کردند، دکتر کاتب نیز ضمن تبریک به ایشان از حضور حماسه آفرین عشایر با غیرت و میهن پرست در این انتخابات هیئت مدیره تشکر و  آرزوی سلامتی روز افزون را برایشان دارند

لینک های مرتبط