امروز :

دفاع از رد طرح شفافیت آرا در مجلس

Image ALt

دفاع از رد طرح شفافیت آرا در مجلس

وی با بیان اینکه این طرح در مجلس دهم نیز از سوی شماری از نمایندگان به صورت احساسی دنبال می شد افزود: اعتقاد همکاران ما در مجلس دهم بر این بود که تا زمانی که انتخابات در کشور حزبی نشود موضوع شفافیت آرا نمایندگان بلاموضوع بوده و استقلال رای نمایندگان مردم را خدشه دار می کند.
این نماینده دوره های نهم و دهم مجلس ادامه داد: شفافیت آرا نمایندگان نه تنها استقلال رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار می داد بلکه سبب می شد که نمایندگان بر اساس برخی جوسازی ها و منافع گروهی رای دهند و تصویب این طرح عملا منافع ملی را خدشه دار می کرد.
کاتب با اشاره به رویکرد عقلانی حاکم بر مجلس دهم خاطرنشان کرد: رد طرح شفافیت آرا از سوی مجلس دهم در حقیقت حقانیت و عقلانیت مجلس دهم را بیش از پیش آشکار کرد.
وی پیگیری طرح شفافیت آرا در مجلس قبلی و فعلی را یک رویکرد شعاری دانست و گفت: آن دسته از همکاران ما در مجلس دهم که تصور می کردند تصویب این طرح و ایجاد شفافیت در آرا نمایندگان خانه ملت، در راستای منافع مردم است، تصور دقیق و درستی نبود چرا که مجلس دهم به دنبال این بود برای پاسخ درخور به مطالبات مردم ، همه چیز مجلس و از جمله حقوق و دستمزد نمایندگان، حضور و غیاب نمایندگان و همه مواردی که سبب می شد کارآمدی مجلس ارتقا بیابد، شفاف شود.
عضو پیشین هئیت رئیسه مجلس با اشاره به اهداف طرح شفافیت آرا نمایندگان اظهار کرد: وقتی پیشنهاد می شود که مذاکرات کمیسیون های تخصصی نیز همچون مذاکرات صحن علنی به صورت مستقیم از صداوسیما پخش شود عملا از کیفیت قانونگذاری کاسته می شود چرا که بخشی از افراد در این شرایط بیشتر در پی آن خواهند بود که مباحث مورد علاقه گروه ها را بیان و به جای منافع ملی بیشتر منافع بخشی و گروهی را دنبال کنند.

وی با اشاره به پیش بینی پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون ها در این قانون با طرح این پرسش که آیا بستر لازم برای عملیاتی شدن چنین طرحی فراهم شده یا تنها در سطح حرف و شعار باقی می ماند گفت: اینکه در طرح به صراحت بر ضبط و پخش مذاکرات کمیسیون ها تاکید شده ،در شرایط فعلی، چندان منطقی و عملیاتی به نظر نمی رسد و احتمالا در حد حرف باقی خواهد ماند چرا که مجلس دارای ۲۰ کمیسیون است و همه این کمیسیون ها به طور مستمر جلسه دارند و پخش مستقیم آنها نیازمند زیرساخت و ایجاد بسترهای لازم است این در حالی است که صداوسیما در حال حاضر حتی فرصت لازم را برای پخش مستقیم همه مذاکرات صحن علنی را نیز ندارد چه رسد به همه جلسات این ۲۰ کمیسیون.
کاتب ادامه داد: پخش صحن علنی از طریق رادیو فرهنگ نیز الزام قانون اساسی دارد و این در حالی است که پخش مذاکرات کمیسیون ها اصولا الزام قانون اساسی را ندارد.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی چاپ مشروح مذاکرات تصریح کرد: چاپ مشروح مذاکرات کمیسیون ها نیز نه تنها یک هزینه گزاف به بیت المال تحمیل می کند بلکه هیچگونه بهره وری نیز نخواهد داشت چرا که در حال حاضر حتی چاپ مشروح مذاکرات صحن علنی نیز کاربرد چندانی نداشته و تنها در زمان های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد ضمن اینکه تقریبا هیچگونه استفاده عمومی نیز به همراه ندارد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: از نمایندگان نخبه و با تجربه مجلس دوره یازدهم انتظار می رود که کیفیت قانونگذاری و مهمتر از آن منافع ملی کشور و نظام اسلامی را تحت تاثیر مباحث حاشیه ای، احساسی نکرده و در تصویب طرح ها فارغ از منافع زودگذر گروهی، منافع نظام و ملت را مدنظر قرار دهند.
دکتر کاتب با اشاره به شفافیت در آرا نمایندگان در مجالس برخی کشورها اظهار کرد: اینکه گفته می شود در بسیاری از کشورهای دنیا ،آرا نمایندگان از شفافیت برخوردار است نیز البته حرف درستی است اما این مهم را نباید از نظر دور داشت که معمولا در این کشورها جریان حزبی حاکم است و در آنها هیچوقت منافع ملی زیر سئوال نمی رود.
نماینده دوره های نهم و دهم مجلس اظهارامیدواری کرد: مجلس فعلی با رویکرد کاملا تخصصی به مصوبات و با خیراندیشی و هوشمندی نمایندگان مردم در جهت منافع ملی و نظام حرکت کرده و با پرهیز از رویکردهای شعاری و زودگذر، افق های بلندتری در تقنین و قانونگذاری فرا روی خود قرار دهند.

لینک های مرتبط