امروز :

مرد میدان

Image ALt

مرد میدان

رهبر انقلاب: شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. 

لینک های مرتبط