امروز :

روز ملی عشایر و روستا گرامی باد

Image ALt

روز ملی عشایر و روستا گرامی باد

دکتر کاتب:عشایر ذخایر اصلی انقلاب هستند و نقش ویژه و اثرگذاری بر بهبود اشتغال و اقتصاد دارند بنابراین لازم است در راستای حل و فصل مشکلات این قشر خدوم و زحمتکش جامعه توجه ویژه‌ای داشت.

روز ملی عشایر و روستا گرامی باد.

لینک های مرتبط