امروز :

افتتاح بیمارستان معتمدی گرمسار در سال ۱۳۹۴ با حضور وزیر وقت بهداشت و درمان

Image ALt

افتتاح بیمارستان معتمدی گرمسار در سال ۱۳۹۴ با حضور وزیر وقت بهداشت و درمان

 این پروژه با اعتباری بالغ بر ١٢٠ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

آغاز عملیات اجرایی فاز آموزشی و سالن کنفرانس این  بیمارستان نیز با زیربنای یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر پنجاه و پنج میلیارد ریال با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸  آغاز شد که اجرا و تکمیل این پروژه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به اتمام خواهد رسید.

آموزشی شدن بیمارستان معتمدی با توجه به وجود رشته های پیراپزشکی در آرادان و دانشگاه آزاد، می تواند بسیاری از کمبودهای درمانی این حوزه را مرتفع نماید. 

لینک های مرتبط