امروز :

وام ازدواج ۵۰ میلیون شد

Image ALt

وام ازدواج ۵۰ میلیون شد

براساس تصمیمات امروز کمیسیون تلفیق ، در راستای حمایت از جوانان وام ازدواج 50 میلیون تومان  به ازای هر نفر شد.
عکس ها مربوط به کمیسیون تلفیق به ریاست دکتر کاتب می باشد.

لینک های مرتبط