امروز :

بازگشایی جاده گرمسار به فیروزکوه

Image ALt

بازگشایی جاده گرمسار به فیروزکوه

در بازدید معاون مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل جاده و دکتر کاتب از پروژه جاده گرمسار به فیروز کوه مطرح شد: تا پایان سال جاری بازگشایی این پروژه صورت خواهد پذیرفت و مردم شریف شهرستان های گرمسار آرادان و بخش ایوانکی از لذت سفر با صرف کمترین زمان ممکن بهره مند میشوند.

لینک های مرتبط