امروز :

فاز دوم شرکت املاح معدنی شهرستان آرادان با حضور دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کلنگ زنی شد

  • Image Alt
  • Image Alt

فاز دوم شرکت املاح معدنی شهرستان آرادان با حضور دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻤﻲ پیش از ظهر سه‌شنبه ﺩﺭ حاشیه آیین ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻲ یک شرکت معدنی در آرادان ضمن بیان اینکه ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ۸۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭد ﺗﻮﻣﺎﻥ اعتبار نیاز است، ابراز داشت: ﺑﺎ راه‌اندازی اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۴۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ۱۵ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﻛﻠﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ۳۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ اسیدسولفوریک اﻳﺠﺎﺩ می‌شود.

وی بابیان اینکه ﺩﺭ صورت تخصیص به‌موقع کامل اعتبارات لازم این پروژه ۱۸ ﻣﺎﻩ آینده ﺗﻜﻤﻴﻞ و بهره‌برداری می‌رسد، افزود: اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮاﻱ ۱۰۰ﻧﻔﺮ به‌طور ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎﺩ می‌کند و علاوه بر آن بالغ‌بر ۲۵۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ و به صورت غیرمستقیم ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐل خواهند شد.

مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩاﺧﻠﻲ به‌خوبی ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ معدنی توسعه‌یافته اﺳت، ابراز داشت: ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ بالغ‌بر ۷۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﻧﻤﻚ ﺧﻮﺭاﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌شود ﻛﻪ ۳۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ اﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ می‌شود.

رستمی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻭاﺑﺴﺘه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ ﺩاﺧﻠﻲ اﺳﺖ، تصریح کرد: تحریم‌ها تأثیر ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺭﺩ و ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻂﻌﺎﺕ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ  ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شود.

ﻭﻱ ﻣﻴﺰاﻥ ﺧﻠﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ۹۹.۷ ﺩﺭﺻﺪ برشمرد و افزود: اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۹۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭا ﺩاﺭﺩ و اﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ۵۰۰ نفر و یک هزار و ۵۰۰ ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻝ غیرمستقیم را در بر خواهد داشت.

لینک های مرتبط