امروز :

روند بررسی گزارشات تحقیق و تفحص تغییر می کند

Image ALt

روند بررسی گزارشات تحقیق و تفحص تغییر می کند

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملتخاطرنشان کرد: ضعف بعد نظارتی مجلس به نسبت بعد قانون گذاری  یکی از انتقاداتی است که به مجلس وارد است و ما در کمیسیون برای بهبود این شرایط تغییراتی در آیین نامه داخلی اعمال کردیم.

وی افزود: با اصلاحی که روی آیین نامه انجام خواهد شد و با توافقی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، قرار شد قانون به نحوی اصلاح شود که گزارش تحقیق و تفحص خارج از نوبت در قوه قضائیه بررسی شود.

نماینده مردم گرمسار ادامه داد: ماهیت حقوقی و کیفری دادن به نتایج تحقیق و تفحص ها نیز راهکار دیگری است تا این اقدام نظارتی مجلس اثر بخشی بیشتری پیدا کند و نتیجه مورد نظر از آن به دست بی آید.

ویبا بیان اینکه تحقیق و تفحص ها هزینه زیادی برای مجلس دارد، گفت: برای حل این مشکل و کاهش هزینه های نظارتی مجلس قرار است از این به بعد هیئت های تحقیق و تفحص از نیروهای سایر نهاد های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استفاده کنند.

کاتب تصریح کرد: نظارت بر دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف پیش بینی شده برای مجلس است که باید با دقت و حساسیت انجام شود و تقویت سازکار های نظارتی به کار آمدی مجلس کمک شایانی می کند.

لینک های مرتبط