امروز :

آغاز آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت و بازگشایی مدارس امروز به صورت نمادین در مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول تقوی شهرستان آرادان

  • Image Alt
  • Image Alt

آغاز آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت و بازگشایی مدارس امروز به صورت نمادین در مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول تقوی شهرستان آرادان

دکتر کاتب در جمع دانش آموزان مدرسه تقوی آرادان گفت : دانش آموزان میتوانند با تقویت توانایی ها، پرورش خلاقیت ها و استفاده از ظرفیت های خود در ساختن آینده ایران اسلامی نقش کلیدی ایفا کنند.

وی تصریح کرد : معلمان جایگاه بسیار ویژه ای دارند و دانش آموزان و تک تک آحاد جامعه باید همواره قدردان از خودگذشتگی ها و ایثار این قشر تلاشگر و موثر باشند.

لینک های مرتبط