امروز :

نشست دکتر کاتب نماینده مردم شریف شهرستانهای گرمسار ،آرادان و بخش ایوانکی با وزیر محترم صنعت-معدن و تجارت

Image ALt

نشست دکتر کاتب نماینده مردم شریف شهرستانهای گرمسار ،آرادان و بخش ایوانکی با وزیر محترم صنعت-معدن و تجارت

در این جلسه که  رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ‌، مدیر کل سازمان صنعت-معدن و تجارت استان سمنان و فرماندار گرمسار نیز حضور داشتند تصمیماتی بشرح ذیل اخذ گردید:

مقرر شد تا جهت احداث ایستگاه گاز CGS منطقه ویژه اقتصادی وزیر محترم صنعت ظرف یک هفته از طریق وزیر محترم نفت پیگیری تا ایستگاه مذکورتوسط شرکت گاز ایران احداث گردد.

در خصوص تامین برق منطقه ویژه اقتصادی مقرر گردید تا وزیر محترم صنعت نسبت به پیگیری موضوع تامین برق به میزان ۷۰ مگاوات از طریق معاون برق و انرژی وزارت نیرو پیگیری نمایند.

لینک های مرتبط