امروز :

نشست دکتر کاتب با دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

Image ALt

نشست دکتر کاتب با دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در این جلسه در خصوص موضوعات زیر بحث و بررسی شد :

تامین اعتبار لازم و تخصیص آن جهت احداث مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان آرادان و بخش ایوان کی

کمک به برگزاری جشنواره تئاتر صحنه ای و خیابانی در آبان ماه سال جاری در شهرستان گرمسار

کمک به برگزاری جشنواره شعر آئینی در شهرستان

همچنین در مورد موارد زیر نیز دستوراتی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید:

درخواست مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار برای تامین و تهیه تجهیزات مورد نیاز کانونهای مساجد شهرستان های گرمسار و آرادان و بخش ایوان کی

درخواست تامین  اعتبار مورد نیاز جهت تعمیر و تعویض صندلیهای سینما ابریشم گرمسار

درخواست تامین  اعتبار مورد نیاز (هشت میلیارد تومان) جهت احداث مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان آرادان و بخش ایوان کی

لینک های مرتبط