امروز :

نشست بررسی مشکلات عشایر برون کوچ

Image ALt

نشست بررسی مشکلات عشایر برون کوچ

نشست دکتر کاتب با مهندس ممیزی مدیرکل امور عشایری استان تهران و مدیرعامل عشایری شهرستان های گرمسار و آرادان به منظور بررسی مشکلات عشایر برون کوچ برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص پیگیری مصوبات مربوط به عشایر در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بحث و بررسی شد.

لینک های مرتبط