امروز :

نشست دکتر کاتب با رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

  • Image Alt
  • Image Alt

نشست دکتر کاتب با رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 در این دیدار رجایی فرماندار شهرستان گرمسار ، بور بور فرماندار شهرستان آرادان و جمال مدیر کل میراث استان سمنان نیز حضور داشتند .

موارد مورد بحث و پیگیری در این جلسه

تأمین اعتبار برای پروژه های اولویت دار حوزه گردشگری شهرستان های گرمسار ، آرادان و ایوان کی

تأمین اعتبار برای مرمت و بازسازی جاده سنگفرش 

توجه ویژه به توریسم و گردشگری در شهرستان های گرمسار و آرادان با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود گردشگری در منطقه

توجه به مبحث توریسم نمک با عنایت به تعدد غارهای نمکی در شهرستان که قابلیت گردشگری و توریسم دارند.

توجه به ظرفیت گردشگری کویر با توجه به وجود کویر و ظرفیت های آن در منطقه.

لینک های مرتبط