امروز :

دیدار دکتر کاتب ، استاندار سمنان و مجمع نمایندگان استان با دکتر جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور

  • Image Alt
  • Image Alt

دیدار دکتر کاتب ، استاندار سمنان و مجمع نمایندگان استان با دکتر جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور

دکتر کاتب در این نشست مسائل و مشکلات زیر را مورد پیگیری قرار داد

 انتقال بخشی از پساب تهران به ایوانکی

تامین اعتبار لازم جهت جابجایی روستای سله بن و تکمیل پروژه آبرسانی به شهرستان‌های گرمسار آرادان و ایوان کی از سد نمرود

با عنایت به وجود زیرساخت‌های لازم از جمله وجود رودخانه دائمی حبله رود و شهرکها و نواحی صنعتی متعدد در شهرستان گرمسار و همچنین با توجه به انجام طرح مطالعاتی متروی پاکدشت شریف آباد ایوان کی گرمسار درخواست تأمین اعتبار جهت شروع این پروژه به منظور جذب سرریز جمعیت تهران پیگیری گردید 

پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری

لینک های مرتبط