امروز :

مراسم اهدای 40 سری جهیزیه به نیازمندان به همت سپاه ناحیه گرمسار

Image ALt

مراسم اهدای 40 سری جهیزیه به نیازمندان به همت سپاه ناحیه گرمسار

حضور دکتر کاتب در مراسم اهدای 40 سری جهیزیه به نیازمندان به همت سپاه ناحیه گرمسار

لینک های مرتبط