امروز :

نشست دکتر کاتب با مدیر کل دامپزشکی استان سمنان ، روسا و کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان های گرمسار و آرادان

Image ALt

نشست دکتر کاتب با مدیر کل دامپزشکی استان سمنان ، روسا و کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان های گرمسار و آرادان

دکتر کاتب در جمع کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان های گرمسار و آرادان با توجه به نظارت مستمر دامپزشکی از مراکز تولیدی دام و طیور و عملکرد مناسب و مطلوب این قشر گفت : دامپزشکی نقش بسیار موثری در رونق تولید خواهد داشت و باید با تمام توان از این ظرفیت در راستای افزایش تولید بهره برداری نمود.

لینک های مرتبط