امروز :

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از تمام ظرفیت‌ها برای ارتقاء کیفیت قانون گذاری استفاده می‌کند

Image ALt

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از تمام ظرفیت‌ها برای ارتقاء کیفیت قانون گذاری استفاده می‌کند

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به اهمیت ذاتی کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس یکی از کمیسیون‌های اصلی است که کار انسجام‌بخشی و ریل‌گذاری درراستای پیشبرد اهداف، وظایف و تسهیل در برآورده نمودن انتظارات عمومی و خاص از فرایند فعالیت مجلس است  را بر عهده دارد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از قوای اصلی و مهم می‌بایست همواره چه در حوزه سازمان داخلی اداری و چه در راستای برگزاری جلسات علنی بتواند از به‌روزترین و بهترین شیوه‌ها بهره‌مند شود و این از وظایف کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون دو وظیفه مهم دارد که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد  و فی الواقع تمامی قدرت و قوام این نهاد  بر اساس وضع و تنقیح قانون  و نظارت دقیق بر اجرای آن است. به همین جهت یکی از راه های دستیابی به این امر ، تقویت سازوکارهای اجرای دقیق قانون است .
کاتب افزود: یکی از امور مهمی که باید همواره در دستور کار این کمیسیون باشد تقویت شأن مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور است، باید باشد  و از سویی دیگر تلاش شود تا شیوه ها و روال قانون‌نویسی جنبه‌ منطقی پیدا نماید و دولت را در قبال نظارت مجلس پاسخگو نماید.
وی درخصوص نقش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در امور اداری داخلی این نهاد افزود: به هر ترتیب مجلس شورای اسلامی یک نهاد تخصصی است و می بایست تمامی ارکان آن بر اساس اصول علمی و حرفه ای فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: یکی از اهداف دوره سوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تقویت و ارتقاء سطح کیفی نیروها و منابع انسانی داخلی مجلس و استفاده حداکثری از ظرفیت های نیروی انسانی مجلس شورای اسلامی در جهت ارتقاء کیفیت قانون گذاری و تنقیح قوانین است و در صورت لزوم بازنگری در ساختار آن با هدف چابک سازی و اعتباربخشی به بخش های مختلف بر اساس وزن دهی و تاثیر ان در فرایند فعالیت این نهاد می باشد.
کاتب افزود: مجلس شورای اسلامی آبروی نظام جمهوری اسلامی است و به هر طریقی تلاش شود تا منزلت و اهمیت آن چه در فرایند کاری و چه در نتایج حاصله موفق شود ، به صوورت مستقیم و غیر مستقیم در سایر قوا هم تاثیر خود را برجای خواهد گذاشت.
وی در پایان ابراز امیدواری نمود:  تحولات و اقدامات مثبتی که ناشی از اتخاذ راهکارها در این کمیسیون خواهد بود به تدریج  در بدنه  اجرایی این قوه آثار و برکات خود را نمایان سازد.

لینک های مرتبط