امروز :

دیدار دکتر نوروزی مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان، دکتر خزاعی رئیس اداره شهرستان و همراهان با دکتر کاتب

  • Image Alt
  • Image Alt

دیدار دکتر نوروزی مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان، دکتر خزاعی رئیس اداره شهرستان و همراهان با دکتر کاتب

دکتر کاتب در این دیدار ضمن قدردانی از عملکرد پزشکی قانونی به نقش موثر این سازمان در راستای حفظ جایگاه عدالت در جامعه تاکید کرد و افزود : با توجه یه شرایط مراجعه کنندگان به این سازمان باید تلاش شود تا خدمت رسانی سریع و با دقت انجام پذیرد .

لینک های مرتبط