امروز :

نشست فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی

  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

نشست فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی

فراکسیون تولید و اشتغال با حضور دکتر کاتب و مهندس سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان و معاونین ایشان ، منصوری معاو ن اشتغال وزارت کار و اعضاء در 30 بهمن 97 برگزار شد

لینک های مرتبط