امروز :

هیچ مسئله اضطراری و یا امنیتی برای درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی وجود ندارد

Image ALt

هیچ مسئله اضطراری و یا امنیتی برای درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست تشکیل نشست غیرعلنی برای بررسی بودجه سال 98 گفت: طبق آیین نامه در صورتی که مسئله ای اضطراری و یا امنیتی وجود داشته باشد، می توان درخواست جلسه غیرعلنی داد که هم اکنون هیچ مسئله مرتبطی با ماده 102 وجود ندارد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس آیین نامه با جمع آوری 10 امضا 15 دقیقه در نظر گرفته می شود تا مطالب مشخصی از سوی درخواست کننده ارائه و پس از آن پیشنهاداتی ارائه شود که با سه چهارم آرا به تصویب برسد، اما اکنون هیچ پیشنهادی وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر موضوع اضطراری وجود دارد می توان آن را در سه فراکسیون سیاسی مجلس مطرح کرد و پس از جمع آوری مطالب و تهیه پیشنهادات آنها را به نمایندگان ارائه کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه نمایندگان دغدغه ملت را دارند و در هر شرایطی از منافع ملی حمایت می کنند، خاطرنشان کرد: درخصوص بودجه سال آینده هر مسئله ای وجود داشته باشد، می توان آن را در کمیسیون بودجه بیان کرد.

لینک های مرتبط