امروز :

اخبار سیاسی

Image ALt

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه مردم ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان در مجلس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وضعیت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧات ارزی و اﻓﺰاﻳﺶ قیمت دلار در بازار ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎنونی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮان در دﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ است.

اطلاعات بیشتر
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مصوبات کمیسیون متبوعش در راستای افزایش انضباط و اقتدار قوه مقننه را تشریح کرد.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: موانع رسیدگی به پرونده‌هایی که از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شوند، با اصلاح قانون رفع می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
  • Image Alt
  • Image Alt

یک واحد تولیدی نساجی با ظرفیت تولید 34هزار تن انواع گونی پلی پروپیلن با حضور شریعتمداری و زیر صنعت، معدن و تجارت در گرمسار به بهره‌برداری رسید.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی به طرح نظرات و دغدغه‌های خود پیرامون اداره مجلس پرداختند.

اطلاعات بیشتر

لینک های مرتبط