امروز :

اخبار

Image ALt

ساختمان دادگستری شهرستان آرادان با حضور وزیر دادگستری به بهره برداری رسید.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه مردم ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان در مجلس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وضعیت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧات ارزی و اﻓﺰاﻳﺶ قیمت دلار در بازار ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎنونی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮان در دﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ است.

اطلاعات بیشتر
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

نشست شورای اداری آردان با حضور وزیر دادگستری کابینه دوازدهم و معاونان وی و همچنین مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مصوبات کمیسیون متبوعش در راستای افزایش انضباط و اقتدار قوه مقننه را تشریح کرد.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: موانع رسیدگی به پرونده‌هایی که از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شوند، با اصلاح قانون رفع می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

لینک های مرتبط