امروز :

اخبار

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

در آیینی با حضور سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش یک آموزشگاه 9 کلاسه در ایوان کی گرمسار افتتاح شد.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

ساختمان دادگستری شهرستان آرادان با حضور وزیر دادگستری به بهره برداری رسید.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه مردم ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان در مجلس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وضعیت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧات ارزی و اﻓﺰاﻳﺶ قیمت دلار در بازار ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎنونی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮان در دﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ است.

اطلاعات بیشتر
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

نشست شورای اداری آردان با حضور وزیر دادگستری کابینه دوازدهم و معاونان وی و همچنین مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مصوبات کمیسیون متبوعش در راستای افزایش انضباط و اقتدار قوه مقننه را تشریح کرد.

اطلاعات بیشتر

لینک های مرتبط